de zAAk A

Annelies Appelhof

de zAAk A is in 2019 opgericht door Annelies Appelhof. Annelies woont in Amsterdam. Annelies studeerde in 2010 af als Acteur aan de Toneelschool in Arnhem en werkt sindsdien voor theater, film en televisie. In 2013 won ze samen met Karlijn Sonderen de eerste STIP Jeugdtheaterpitch. Ze kwam terecht bij Theatergezelschap BonteHond, waar ze zich verder kon ontwikkelen als maker, onder andere met de Subsidie Nieuwe Makers van het Fonds Podiumkunsten.

In 2019 rondde Annelies de éénjarige Beroepsopleiding Filosoferen met Kinderen en Jongeren aan de Internationale School voor Wijsbegeerte af. Sindsdien filosofeert ze met kinderen op verschillende basisscholen in Amsterdam.

Eerder behaalde Annelies (in 2006) een master Klinische Ontwikkelingspsychologie aan de Universiteit van Amsterdam en (in 2018) rondde ze de éénjarige opleiding af tot Beroepskunstenaar in de Klas (BIK) aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten.

Annelies@dezAAkA.nl

MArit Nijhuis

De zakelijk leiding van de zAAk A is in handen van Marit Nijhuis.

Marit woont in Zwolle. Ze studeerde in 2016 af aan de opleiding Media Management en werkt sindsdien als producent en zakelijk leider in de culturele sector. Ze heeft haar eigen bedrijf en werkt(e) als freelancer onder andere voor: Who’s Next classical music for a new generation, Theatergroep SubSub, BonteHond, Ensemble Insomnio en Niek van der Sprong Culturele Producties.

mArit@dezAAkA.nl

EsrA J. Merkel

De marketing en publiciteit van de zAAk A worden gedaan door Esra J. Merkel. Esra woont sinds 2013 in Amsterdam. Ze komt oorspronkelijk uit München, Duitsland. Geboren in Leipzig, opgeleid als event manager, sinds jaren werkend in de cultuur sector (festivals, concerten), 2011 afgestudeerd in Italië als product designer en sinds 2015 bezig met de publiciteit van verschillende theater collectieven oa werkt ze met URLAND, Nineties Productions en ’t Barre Land.

esrA@dezAAkA.nl

ANBI

 • Weergave van de officiële naam en publiek bekende naam
  Officiële naam: Stichting Appelhof Producties|
  Bij publiek bekende naam: de Zaak A
 • KVK en/of RSIN nummer
  74616234
 • Doelstelling volgens de statuten en andere interne regelgeving;
  De stichting heeft ten doel het ondersteunen en bevorderen van theatervoorstellingen alsmede het verrichten van alle verdere handelingen en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
 • De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan;
  In een losse bijlage
 • Bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid van de instelling en de namen van de bestuurders
  Judith van den Berg – Bestuursvoorzitter
  Thomas Royé – Penningmeester
  Michiel Bakker – Secretaris
  René Geerlings – Algemeen lid
  De leden van het bestuur van de Zaak A ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.
 • Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteit of activiteiten van de instelling;
  Eerste jaarverslag volgt mei 2021
 • De balans en de staat van baten en lasten, met toelichting, van de instelling dan wel, indien het instellingen betreft die niet actief geld of goederen werven onder derden en die het aan hen ter beschikking staande vermogen of de opbrengsten daarvan uitsluitend of nagenoeg uitsluitend besteden ten behoeve van hun doelstelling (zuivere vermogensfondsen) of indien het kerkgenootschappen alsmede hun zelfstandige onderdelen en lichamen waarin zij zijn verenigd betreft, de staat van baten en lasten (resultatenrekening) en een overzicht van de voorgenomen bestedingen, met toelichting. Eerste jaarverslag volgt mei 2021


de zAAk A

theAter

Theater van de zAAk A neemt kinderen (en volwassenen) met humor mee in de wereld van de filosofie. Klassieke filosofische vragen en thema’s worden op toegankelijke wijze vertaald in een ontregelende theaterervaring. De voorstellingen bevinden zich op de grens van performance en toneel. Echt en nep lopen op verrassende wijze door elkaar en de kijker wordt uitgedaagd om z’n denken aan te zetten.

filosofie

Tijdens een filosofisch gesprek vormt de groep een onderzoeksgemeenschap: het gedeelde onderzoek naar een filosofische vraag staat voor de deelnemers centraal. Met hun bijdragen proberen de deelnemers dit gemeenschappelijke onderzoek te dienen. Door samen te filosoferen leren kinderen goed te denken. Waarmee ‘goed’ niet iets zegt over de inhoud, want wat dat betreft bestaat er geen goed of fout bij het filosoferen. ‘Goed denken’ gaat over de vorm: consistent, constructief, creatief en onderbouwd.