kinderfilosofie

Tijdens een filosofisch gesprek vormt de groep een onderzoeksgemeenschap: het gedeelde onderzoek naar een filosofische vraag staat voor de deelnemers centraal. Met hun bijdragen proberen de deelnemers dit gemeenschappelijke onderzoek te dienen. Door samen te filosoferen leren kinderen nadenken en hier plezier aan beleven. Inhoudelijk worden ze niet gestuurd. Wel worden ze aangemoedigd om kritisch, consistent, constructief en creatief te zijn en hun uitspraken te onderbouwen.

Filosoferen is ook een oefening in luisteren en formuleren. En kinderen leren door te filosoferen hun eigen gedachten en die van anderen kennen, van mening veranderen, vreedzaam van mening verschillen, zich verwonderen en vragen stellen.

Annelies geeft zowel eigen lessen als lessen in het kader van een specifiek thema of in het kader van ‘Burgerschap’. Het is aan te raden om een groep minstens drie lessen aan te bieden, maar hoe vaker kinderen kunnen oefenen, hoe beter ze worden. De lessen kunnen klassikaal gegeven worden of in kleinere groepen. Naast het voeren van een filosofisch gesprek, worden er tijdens de lessen ook andere werkvormen gebruikt.

In 2018/2019 volgde Annelies de Beroepsopleiding Filosoferen met Kinderen en Jongeren aan de Internationale School voor Wijsbegeerte. Ze filosofeerde sindsdien met kinderen van groep 1 t/m 8 op tal van basisscholen in Amsterdam, Almere en IJsselstein (zoals, in Amsterdam: Montessori Kind Centrum Zeeburgereiland, De Zeeheld, De Kaap, De 2de Dalton, IKC Het Talent, De Knotwilg, de J.P. Troelstraschool en de Shri Laksmi School).

voor interesse en vrAgen:
Annelies@dezAAkA.nl