orgAnisAtie

Annelies Appelhof

Artistieke leiding

Annelies@dezAAkA.nl

de zAAk A is in 2019 opgericht door Annelies Appelhof. Annelies woont in Amsterdam. Ze studeerde in 2010 af als acteur aan de Toneelschool in Arnhem en werkt sindsdien voor theater, film en televisie. In 2013 won ze samen met Karlijn Sonderen de eerste STIP Jeugdtheaterpitch. Ze kwam terecht bij Theatergezelschap BonteHond, waar ze zich verder kon ontwikkelen als maker, onder andere met de Subsidie Nieuwe Makers van het Fonds Podiumkunsten.

In 2019 rondde Annelies de éénjarige Beroepsopleiding Filosoferen met Kinderen en Jongeren aan de Internationale School voor Wijsbegeerte af. Sindsdien filosofeert ze met kinderen op verschillende basisscholen in Amsterdam.

Eerder (in 2006) behaalde Annelies een master Klinische Ontwikkelingspsychologie aan de Universiteit van Amsterdam en (in 2018) rondde ze de éénjarige opleiding af tot Beroepskunstenaar in de Klas (BIK) aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten.

SArAh SteemAn

zAkelijke leiding

sArAh@dezAAkA.nl

EsrA J. Merkel

mArketing en publiciteit

esrA@dezAAkA.nl

Esra woont sinds 2013 in Amsterdam. Ze komt oorspronkelijk uit München, Duitsland. Geboren in Leipzig, opgeleid als event manager, sinds jaren werkend in de cultuur sector (festivals, concerten), 2011 afgestudeerd in Italië als product designer en sinds 2015 bezig met de publiciteit van verschillende theater collectieven. Ze werkt oa. met URLAND, Nineties Productions en ’t Barre Land.

ANBI

de zAAk A heeft een ANBI-status. Dat houdt in dat de stichting bij de Belastingdienst geregistreerd staat als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Voor meer informatie hierover zie: www.daargeefjeom.nl/wat-is-een-anbi/

Naam instelling: Stichting Appelhof Producties
Bij publiek bekende naam: de zAAk A

KVK en/of RSIN nummer:
74616234

PostAdres:
Leo Hornstraat 55A
1095 MN Amsterdam

Doelstelling: 

De stichting heeft ten doel het ondersteunen en bevorderen van theatervoorstellingen alsmede het verrichten van alle verdere handelingen en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Bestuur:

Judith van den Berg – Bestuursvoorzitter
Thomas Royé – Penningmeester
Michiel Bakker – Secretaris
René Geerlings – Algemeen lid

De leden van het bestuur van de zAAk A ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Aanvullende informatie is op te vragen via sArAh@dezAAkA.nl. 

Als u geïnteresseerd bent in de jaarrekening & jaarverslagen, dan zijn deze hieronder te vinden.

Jaarrekening en jaarverslag 2021

Jaarrekening en jaarverslag 2020