ANBI

de zAAk A heeft een ANBI-status. Dat houdt in dat de stichting bij de Belastingdienst geregistreerd staat als een Algemeen Nut Beogende Instelling.

Naam instelling: Stichting Appelhof Producties
Bij publiek bekende naam: de zAAk A

KVK en/of RSIN nummer:
74616234

PostAdres:
Leo Hornstraat 55A
1095 MN Amsterdam

Doelstelling: 

De stichting heeft ten doel het ondersteunen en bevorderen van theatervoorstellingen alsmede het verrichten van alle verdere handelingen en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Bestuur:

Judith van den Berg – Bestuursvoorzitter
Thomas Royé – Penningmeester
Michiel Bakker – Secretaris
René Geerlings – Algemeen lid

De leden van het bestuur van de zAAk A ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Aanvullende informatie is op te vragen via sArAh@dezAAkA.nl. 

Als u geïnteresseerd bent in de jaarrekening & jaarverslagen, dan zijn deze hieronder te vinden.

Jaarrekening en jaarverslag 2021

Jaarrekening en jaarverslag 2020